Atletická přípravka

2013 - 2012 a 2011 - 2010
Atletická přípravka je skupina pravidelně sportujících dětí, ve které je rozvíjen především všestranný a zdravý pohyb dítěte. Prožitek a nadšení z pohybu je v dětech vyvoláván díky pečlivě propracovanému tréninku s hlavním cílem naučit děti tři základní prvky atletické dovednosti – běh, hod a skok. A to podle hesla dětské atletiky: „Běhej, házej, skákej rád – atletem se můžeš stát.“ Děti se v této kategorii seznámí nejen s atletickými disciplínami, ale také se účastní atletických závodů a reprezentují svůj sportovní klub v jednotlivcích či družstvech. Děti, které po 2–3 letech opouštějí tuto kategorii, zvládají všechny základní atletické disciplíny, které jsou v této kategorii určeny, a navíc mají obrovský předpoklad udržet si lásku a vztah ke sportu do budoucích let. Nápní tréninkové jednotky je 50% atletická příprava, 25% kondiční příprava a 25% sportovní hry.

Detailní informace o atletické přípravce

tréninková skupina

Mníšek pod Brdy od 9/2022 - 01/2023

Atletická přípravka mladší 2014 - 2013
Atletická přípravka starší 2012 - 2011

První pololetí začíná vždy 1.9. a končí 31.1., druhé pololetí začíná 1.2. a končí 30.6. 
Přihlásit se však můžete kdykoliv.

tréninkové dny

pondělí, středa

čas tréninku

17:00 až 18:00 (2014-2013) skupina MNÍŠEK B1
17:00 až 18:00 (2012-2011) skupina MNÍŠEK B2

cena za 5 měsíců (trénink 2x v týdnu)

3500,- Kč (bez tělocvičen)
Budou-li využity 1x týdně tělocvičny, tak cena za ně bude hrazena navíc v nákladech dle aktuálního stavu energií rozpočteno na celou skupinu.

docházíte-li na 2x trénink fotbalu a 2x trénink atletiky, tak za jeden ze sportů platíte pouze 2200Kč

máte-li zájem sporty kombinovat s docházkou jen 1x týdně, tak za jednu cenu 3500Kč je možné docházet na 1x trénink fotbalu a na 1x trénink atletiky 
(tento režim je možný pouze po dohodě s trenéry)

nebo za jednu cenu 4400Kč Kč je možné docházet na 1x trénink fotbalu na 1x trénink gymnastiky

(tento režim je možný pouze po dohodě s trenéry)

hl. trenér

Alena, Jiří

tréninková skupina

Řitka od 9/2022 - 01/2023

Atletická přípravka mladší 2014 - 2013
Atletická přípravka starší 2012 - 2011

První pololetí začíná vždy 1.9. a končí 31.1., druhé pololetí začíná 1.2. a končí 30.6. Přihlásit se však můžete kdykoliv.

tréninkové dny

úterý, čtvrtek, pátek (závodní skupina B2X)

čas tréninku

úterý a čtvrtek
16:30 až 17:30 (2014-2013) skupina ŘITKA B1
17:30 až 18:30 (2012-2011) skupina ŘITKA B2

pátek
16:00 až 17:00 (2012-2011) skupina ŘITKA B2X

cena za 5 měsíců (trénink 2x v týdnu)

3500,- Kč (bez tělocvičen)
Budou-li využity 1x týdně tělocvičny, tak cena za ně bude hrazena navíc v nákladech dle aktuálního stavu energií rozpočteno na celou skupinu.

docházíte-li na 2x trénink fotbalu a 2x trénink atletiky, tak za jeden ze sportů platíte pouze 2200Kč

máte-li zájem sporty kombinovat s docházkou jen 1x týdně, tak za jednu cenu 3500Kč je možné docházet na 1x trénink fotbalu a na 1x trénink atletiky 
(tento režim je možný pouze po dohodě s trenéry)

nebo za jednu cenu 4400Kč Kč je možné docházet na 1x trénink fotbalu na 1x trénink gymnastiky

(tento režim je možný pouze po dohodě s trenéry)

hl. trenér

Jiří

Co je důležité vědět?

Přihlásit se můžete kdykoliv v roce. Cena při pozdějším zapojení klesá. Je možné přeřazení do jiné kategorie. V ceně je trénink 2x týdně. 

Pro zimní čas je nutné vhodné funkční oblečení a obuv.

Povinné pro ročník 2010 a starší
Formulář zdravotní způsobilosti zde.

Jak mám zaplatit?

Platbu prosím odešlete na č.ú.:  290625104/0300 s přiděleným VS (VS naleznete v rodičovském portálu do kterého získáte přístup po registraci). Do poznámky prosím dejte jméno a příjmení svého dítěte. Platba je splatná vždy v lednu a srpnu. Nebude-li nově zaregistrované dítě chtít po 14 dnech zkoušení pokračovat, tak má právo na 100% vrácení peněz. 

Jak komunikovat?

Každá tréninková skupina má vytvořenu svou whatsapp skupinu pro rodiče. Odkaz na vstup do whatsapp skupiny  vám přišel v e-mailu při potvrzení registrace. Zde odesíláme informace od nás k vám. Docházku dětí evidujeme, ale omluvenky z tréninku nám psát nemusíte.
poslat e-mail       zavolat

Fotogalerie přípravka

Podpořili nás

Velice si vážíme podpory od dárcům, veřejných institucí, spolků a sponzorům. Získané finanční prostředky ivestujeme pouze dle grantové nebo dotační výzvy. Volné neúčelové prostředky investujme do rozvoje klubu a budoucího sportovního areálu v Řitce.